Krátkozrakost.info

Vše o problémech s viděním

Krátkozrakost

Krátkozrakost nebo-li myopie je nejčastější poruchou z tzv. refrakčních vad oka. Refrakce znamená lom paprsku světla na rozhraní dvou optických prostředí. U lidského oka je vyjádřena poměrem mezi jeho předozadní délkou a optickou mohutností jeho lomivých systémů, správným zakřivením rohovky a čočky.

Čočka svou schopností akomodovat, přizpůsobovat se, umožňuje měnit optickou mohutnost svého refrakčního prostředí a tím zobrazovat předměty nacházející se v jakékoli vzdálenosti od oka ostře.

Zdravé oko láme světelné paprsky na sítnici. Při krátkozrakosti se paprsky lomí a dopadají před sítnici, na sítnici se pak opět rozbíhají a netvoří tak obraz ostrý, ale rozmazaný.

Druhy krátkozrakosti

Existují dva typy myopie. Častěji se vyskytuje axiální, osová myopie způsobená prodloužením osy oka (delší než 24 mm). Indexová, lomivá myopie je důsledkem zvýšeného zakřivení rohovky nebo čočky.

Tip: Zlobí Vás vysoká hladina cukru v krvi? Vyzkoušejte Diaben.

Tři stádia krátkozrakosti

Rozlišují se tři stádia nemoci:

Lehké a střední stádium se typicky objevují ve školním věku (mezi 6. a 7. rokem) a nejvíce se zhoršují v pubertě. Po dokončení růstu se ve většině případů negativní vývoj téměř nebo zcela zastaví. Zřídka dosáhne 6 dioptrií. Často se označuje jako školní myopie.

V menší míře se může projevit také jako pozdní myopie a to po 18. roce věku. Představují variantu normálního vývoje – tzv. myopia physiologica. Těžká myopie je výjimečná, objevuje se spíše u dětí v útlém věku a bývá často spojena s těžkým degenerativním poškozením oka.

V dnešní době postihuje krátkozrakost asi třetinu populace a daleko více jí trpí lidé z města než venkované.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.